Hvis du har haft udgifter for SDIF, som er godkendte af bestyrelsen eller et
udvalg så kan du få udgiften refunderet efter følgende retningslinjer.

 1. Der skal være en bon eller faktura.
 2. Så vidt muligt skal udgiften holdes til et udvalg eller et arrangement
 3. Så vidt muligt skal privat køb blandet sammen med køb til SDIF på
  en bon/faktura ikke ske
 4. Køb som efterfølgende bliver leveret (f.eks netkøb) skal bestiller eller
  udvalg sikre sig at modtagne varer er som aftalt
 5. Bon/faktura underskrives med navn samt kontonummer påføres med
  TYDELIGT skrift. NB! kontonummer – IKKE kortnummer
 6. Alle udlæg skal – Så vidt muligt – være kasseren i hænde
  senest d. 15. december på grund af regnskabsafslutning
 7. Bon/faktura mailes til kassere@sdif.dk eller afleveres i den røde
  postkasse ved indgang til Motionshuset.