Hvis du har været frivillig i SDIF (træner, Instruktør, holdleder, bestyrelsesmedlem, kasser eller andet) – kan der udbetales godtgørelse fra SDIF for dit frivillige arbejde. Det er bestyrelsen der fastsætter godtgørelsen i samarbejde med de enkelte udvalg ud fra aftaler, kutyme eller kontrakter. Derfor kan der være forskel i beløb som de enkelte udvalg udbetaler – men bestyrelsen er garant for at beløbene er fair i forhold til kontingentindtægter i det enkelte udvalg – det er dog altid en opvejning af mange forhold der afgør beløbets størrelse.

Omkostningsgodtgørelse hænger ikke sammen med kilometersgodtgørelse

Den skattefri godtgørelse til kørsel hænger ikke sammen med loftet på skattefri omkostningsgodtgørelse. Det er to forskellige regnestykker, der ikke påvirker hinanden. Det betyder, at SDIF både kan give dig tilskud til befordring samt godtgørelse for udgifter til internet, telefoni, administration og tøj (se Kilometer godtgørelse fra SDIF)

SDIF følger retningslinierne som DGI har på deres hjemmeside:

https://www.dgi.dk/foreningsledelse/artikler/takster-for-skattefri-godtgoerelse-til-uloennede

Tasterne kan ændres årligt af Skatterådet – for 2022 er max. beløbet som SDIF må udbetale årligt i skattefrigodtgørelse kr. 5900,- – SDIF udbetaler IKKE løn. I praksis udbetaler kasseren godtgørelsen i form af en blanket som skal udfyldes af modtageren med underskrift samt bankkontonummer.
Blanketten skal være kasseren i hænde SENST 15. december på grund af regnskabsafslutning