Hvis du har været frivillig i SDIF (træner, Instruktør, holdleder, bestyrelsesmedlem, kasser eller andet) – kan der udbetales kilometergodtgørelse fra SDIF for dit frivillige arbejde.

SDIF følger retningslinierne og taksterne som DGI har på deres hjemmeside:

https://www.dgi.dk/foreningsledelse/viden-vaerktoejer/viden-vaerktoejer/oekonomi-indtjening/loen-eller-skattefri-godtgoerelse/aktuelle-takster-for-
koerselsgodtgoerelse

Kørsel hænger ikke sammen med omkostningsgodtgørelse.
Den skattefri godtgørelse til kørsel hænger ikke sammen med loftet på skattefri omkostningsgodtgørelse. Det er to forskellige regnestykker, der ikke
påvirker hinanden.

Det betyder, at SDIF både kan give dig tilskud til befordring samt godtgørelse for udgifter til internet, telefoni, administration og tøj (se Omkostningsgodgørelse fra SDIF)

BETINGELSER FOR KIIOMETERGODGØRELSE I SDIF

 1. Det skal være aftalt med bestyrelsen
 2. Der skal afleveres kørselsskema til udvalg/kasserer/bestyrelsen brug
  gerne DGI ́s skema som kan hentes på ovenstående link.
 3. Der udbetales kun kilometergodtgørelse til kørsel bil/motorcykel til
  frivillige hvis personen har gyldig kørekort og egen bil/motorcykel
 4. Kørselsskema skal i ALLE tilfælde godkendes af bestyrelsen – dette er
  et krav fra SDIF’s revisorer at alle poster på et kørselsskema hver især
  skal gennemgåes og godkendes af bestyrelsen.
 5. Skemaet påføres TYDELIGT Kontonummer (NB! Ikke kortnummer)
 6. Skemaet afleveres i god tid før d. 15. december så kasserer kan
  udbetale beløbet inden regnskabsårets afslutning