Ny bestyrelse

event

Der har d. 16 april været ekstraordinær generalforsamling i SDIF. Inden selve valgene var der en god debat, hvor foreningens struktur blev drøftet, og der blev vendt en masse ting.
Der var et bredt flertal for, at det bestyrelsen har sat igang i 2014, er noget man skal fortsætte i det nye år.
Det resulterede i at foreningen det næste års tid ser således ud.
Formand Paw Nyrup
Bestyrelse. Jakob Fisker, Lene Lyngsø, Emil Hald Holmsgaard, Kim Lambæk Stub, Torben Jensen, Marianne Olander, Sofie Sørine Kristensen og Henrik "Lillebror" Jakobsen.
Kasserer. Stig Rask Olesen
1. suppleant. Lars Bukholt Frederiksen
2. suppleant. Peter Rask
Vi ser alle frem til at repræsentere SDIF det næste år.